Tervek a közösségért: a Rákos-patak és a Maros mozi megújítása

A Rákos-patak környezetrendezése a Röppentyű utca (Göncöl utca) és a Béke út közötti szakaszon

A Maros mozi mindenkié! - közösségi központ és kert funkcióbővítő felújítása

Az alábbi cikkben két támogatást nem nyert, mégis modellértékű pályázatot mutatunk be. A Maros mozi az alulról jövő, egyéni szándékok nyomán létrejövő közösségépítés, társadalmi elkötelezettség igen ritka és szép példája, míg a Rákos-patak környékének revitalizációja annak az átgondolt önkormányzati szándéknak az eredménye, amely már a tervezés során figyelembe veszi a helyi civilszervezetek igényeit, érdekeit.

A Rákos-patak környezetrendezése a Röppentyű utca (Göncöl utca) és a Béke út közötti szakaszon

A Rákos-patak

A Rákos-patak vonala városszerkezeti jelentőségű zöldfelület, és ökológiailag meglehetősen érzékeny területe a fővárosnak. Az egykor élővilágában, többek között a névadó rákokban is igen gazdag kristálytiszta vizű patak vízminősége az iparosítási időszakában ‘csatornaszerűvé’ vált akárcsak a patak betonozott medre. Azonban az agglomerációs szennyvíztisztítók megépülését követően jelentős vízminőségjavulás történt. Ennek ellenére jelenleg a terület kihasználtsága jóval alacsonyabb, mint amilyet egy ilyen adottságokkal bíró ökológiai folyosó megérdemelne. A patak, jó néhány kerületet átszelve, hosszan kígyózik, partján egymást váltják a kerületi és a fővárosi tulajdonok. A pályázati anyagban bemutatott terület a XIII. kerület Béke út és Göncöl utca közötti szakasza, melynek egy része a XIII. Kerületi Önkormányzat, másik része a Főváros tulajdona, míg egy harmadik szelete állami tulajdonban van.

A patakot kiterjedt zöldterület kíséri, amely az északi oldalon helyenként 60-90 méteres sávvá szélesedik, ám az egykor játszóterekkel, sétányokkal teletűzdelt park jelenleg extenzív fenntartású, leginkább kutyasétáltatásra használják a környékbeliek. A patak jelenleg egy mesterséges csatorna képét mutatja: partfala meredek, s az összképet a felszín felett futó távhő-hálózat rontja tovább. 

A Tér_Köz pályázatra benyújtott tervek

A XIII. Kerületi Önkormányzat által előkészített beruházás (tervező Lépték Terv Kft.) célja, hogy egy átgondolt, valóban használható, kreatívan kialakított területrendezés valósulhasson meg. Ennek része a patak északi oldalán fekvő, de elhanyagolt park bővítése és felújítása: új játszótér kialakítása, kávézóval, mosdókkal és pelenkázóval ellátott vendéglátó pavilon építése, új futókör, sétányok és egy kutyafuttató létrehozása, illetve a hozzájuk kapcsolódó világítás telepítése, s a távhővezetékek egy lelátó alá rejtése. A déli oldalon egy többféle tudásszinthez igazított kerékpáros dirtpálya és egy gördeszkás ügyességi pálya kapna helyet, s egy gyalogos híd kapcsolná össze a két oldalon futó sétányhálózatot, amelyet immár teljesen leválasztanának a kerékpárútról.

A projektben kiemelt szerepet kapott a patak ökológiai megújítása, s a legalább részleges, de közvetlen vízkapcsolat megteremtése is. A meredek rézsű lankásabbá tételén túl növényzetfejlesztésre új vizes élőhely kialakítására is sor kerülne egy ökológiai tanösvény létesítése mellett.


A terv azonban nem szorítkozott csupán egy revitalizált zöld folyosó megvalósítására, hiszen az önkormányzat szándéka szerint egy eddig üresen állt üzlethelyiségben Rákos-patak információs iroda nyílna közösségi összejövetelek megtartására is alkalmas terekkel s a park fenntartásához szükséges eszközök tárolására alkalmas helyiséggel.

Ha a projekt a szó átvitt értelmében is zöld utat kap, a terület végre regionális jelentőségű zöldfolyosóként, vonzó sport-rekreációs tengelyként is értelmezhetővé válik, egyfajta mágnesként vonzva a környékbeli lakókat és az itt működő civilszervezeteket.